Opleiding

Lid worden / Wil jij ook samen muziek (leren) maken?

Muziek maken is leuk en het is nóg leuker om het samen te doen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een instrument kan (leren) spelen. Opleiden en begeleiding naar instroom in een van onze orkesten is daarom een belangrijk onderdeel binnen onze vereniging. Binnen onze vereniging is iedereen die een hout- koper- of slagwerkinstrument speelt of wilt leren spelen welkom. We komen graag met jou in contact om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Speel je al een instrument?

Wanneer je een hout- koper- of slagwerkinstrument speelt of in het verleden hebt bespeeld, en lid wilt worden van onze vereniging kun je je aanmelden of om meer informatie vragen via werving@harmoniebunde.nl . We bekijken dan samen of je direct kunt instromen in een van onze orkesten (slagwerkgroep, jeugdorkest of grote harmonie) of wat we kunnen regelen om hier samen naar toe te werken.

 

Wil je graag een instrument leren spelen? 

Wanneer je nog geen instrument speelt en dit graag wilt leren zijn er vele mogelijkheden binnen onze vereniging om hiermee te starten. Je kunt je aanmelden via werving@harmoniebunde.nl , dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Blokfluitlessen 

Wanneer met de leeftijd van 6-9 jaar gestart wordt met muzieklessen, starten wij graag met blokfluitlessen in groepsverband. Op deze manier wordt er op een leuke en speelse manier gestart met de beginselen van het muziek maken samen met vriendjes en vriendinnetjes. De blokfluitlessen worden gegeven door onze docent Xander Urlings.

 


De blokfluitlessen worden doorgaans 1 schooljaar gegeven in zaal de Vos. De lessen duren 30 minuten. De kosten bedragen €15,00 per maand en de eerste maand is gratis waarbij de spullen door de harmonie in bruikleen ter beschikking worden gesteld. Aan het eind van het blokfluitjaar vinden er oriëntatielessen plaats van de diverse instrumenten binnen onze vereniging en kunnen de blokfluitleerlingen samen met de docent op zoek gaan naar hun favoriete instrument.

 

 

Direct op een instrument starten?

Het is, afhankelijk van de leeftijd waarop iemand start, ook mogelijk om direct op een instrument te starten. Wanneer duidelijk is welk instrument je wilt leren spelen kijken we direct naar de mogelijkheden. Wanneer nog niet duidelijk is welk instrument je wilt leren spelen zal er eerst een oriëntatie plaatsvinden of kan er gebruik gemaakt worden van vrijblijvende proeflessen op diverse instrumenten, waarna de instrumentkeuze gemaakt kan worden. De instrumentkeuze is altijd afhankelijk van de beschikbaarheid van instrumenten en in enkele gevallen de beschikbare plekken in het orkest.

 

Opleiding binnen St. Agnes 

 

Een opleiding binnen St. Agnes bestaat uit een tweetal wekelijkse lessen: instrumentles en theorieles. Er wordt eerst gestart met de muzieklessen op het gekozen instrument en na een tijd zullen er ook theorielessen worden opgestart in groepsverband. De theorielessen worden gegeven door onze docenten Jacques Claessens en Xander Urlings. Voor volwassenen en leerlingen die verder gevorderd zijn, zijn er ook mogelijkheden om de theorieles digitaal zelf te volgen via het online-programma EARZ. De meeste instrumentlessen en theorielessen worden gegeven op BS Franciscus. Enkele docenten geven aan huis les. Dit is afhankelijk van het gekozen instrument.

 

 

Instrumenten en overige materialen

Het instrument ontvang je van onze vereniging in bruikleen, evenals een pupiter en mogelijke instrumentstandaard. De aanschaf van benodigde lesboeken is voor rekening van de leerling, behalve wanneer de harmonie dit lesboek of muziekwerk zelf in het lesboekenarchief heeft. In dat geval kan hier natuurlijk gebruik van gemaakt worden.

 

Lesgelden en contributie

 

De theorielessen worden betaald door onze vereniging, gezien wij dit een belangrijke investering vinden in de muzikale opleiding van onze leerlingen. De kosten voor de instrumentlessen zijn afhankelijk van de lesduur en leeftijd van de leerling (boven de 21 jaar wordt er BTW in rekening gebracht). Voor vragen over het lesgeld kan er altijd contact opgenomen worden via werving@harmoniebunde.nl .

 

Leerlingen die minimaal 1 keer in de 2 weken les volgen zijn vrijgesteld van de algemene ledencontributie. Zij betalen een leerlingencontributie van €55,00 per jaar, voor o.a. instrumentonderhoud, huurkosten, rieten, directiekosten en partijen voor samenspeelmomenten zoals het jeugdorkest of de slagwerkgroep.

 

(Opleidings-)orkesten 

 

Onze vereniging heeft verschillende orkesten. Slagwerkers die enige tijd slagwerkles hebben kunnen in overleg met onze slagwerkdocent Rick Maassen overleggen wanneer instroom in de slagwerkgroep en/of het jeugdorkest mogelijk is. Leerlingen die een blaasinstrument bespelen kunnen met de betreffende docent overleggen wanneer instroom in het jeugdorkest mogelijk is. Vanuit het jeugdorkest en mogelijk ook vanuit de slagwerkgroep (is niet verplicht) zal na enige jaren gekeken worden wanneer instroom in het grote orkest mogelijk is.

 

Voor meer informatie over de slagwerkgroep of het jeugdorkest, kijk onder het kopje ‘slagwerkgroep’ of ‘jeugdorkest’.